Plānošana un attīstīšana

Veiksmīgiem konceptiem pieder nākotne. Nākotne nozīmē redzēt vīziju plānot, izveidot un vizualizēt 

 

Mūsu dinamiskā iekšarhitektu un plānotāju komanda attīsta koncepcionāli veidotas telpas, kurās Jūsu preces tiek prezentētas tā, lai veicinātu to noietu. Mēs radām apgrozījumu veicinošas piedzīvojumu pasaules.

 

Mērīšana uz vietas
Digitalizācija
Pircēju pārvietošanās ceļu optimizēšana
Pirmais uzmetums/pamata aprises -izvietojums
3D režģu modelis
Vizualizācija
Gaismas koncepts, ņemot vērā enerģijas efektivitāti
Griestu un grīdas plāns
Skata/ detālzīmējumi
Atsevišķu mēbeļu uzmetumi
Fasāžu izveide
Konsultācija par krāsu un materiālu kompozīciju

 

Par plānošanu un attīstību »